Installation av värmepump

Installation av värmepump

Ett montage av en värmepump. Hur fungerar det?

När ni har bestämt er för vilken typ av värmepump ni vill ha och vilken lösning som passar ert hus eller fastighet bäst, då kommer vi ut till er och tar bort er gamla uppvärmningsanläggning.

Vi anlitar oftast ett företag som heter Skåneexpressen. De är experter på att ta bort och skrota gamla värmepumpar. Vi försöker att komma så tidigt som möjligt på morgonen, detta för att ni som kunder skall få värme och vatten innan kvällen. Det du som kund kan göra är att plocka undan lite så att vi kan komma till så bra som möjligt.

För att kunna ta bort din gamla anläggning och påbörja installationen behöver vi stänga av vattnet in till huset. Kranarna sitter vid vattenmätaren. Det kan vara en bra idé att tappa upp lite vatten så att ni har till att koka kaffe eller spola på toaletten. Därefter drar vi rör till kall- och varmvatten. Vi kopplar även in tillopp och retur på ditt värmesystem.  Vår elektriker ser till att kraft och signalkablar är rätt anslutna. Han kontrollerar även att allt är korrekt avsäkrat i elcentralen. Elektrikern monterar utegivare och eventuellt innegivare.

När allt är tätt och anslutet så släpper vi på vattnet igen. Vi avluftar både värmesystemet och tappvattensystemet. När vi provkört och testat anläggningen, så utbildar vi våra kunder i värmepumpens funktioner och underhåll av anläggningen.

Vi grovstädar efter oss och tar givetvis med oss allt emballagematerial till återvinningsstationen.