Service prislista

Service prislista

Service av Luft/luft

 • Rengöring av inne och utedelen.
 • Dammsugning och avfettning av lameller.
 • Kontroll av kondensvatten avrinning ev. rengöring.
 • Läcksökning av anläggning.
 • Kontroll av värmepumpens funktioner.
 • Körning ingår i priset 2mil från våra servicekontor. Längre körningar tillkommer det 82:- per mil.
  Pris: 1.495:- inkl.moms

Service av luft/vatten

 • Rengöring och avfettning av  lamellerna på utedelen.
 • Läcksökning av köldmediekrets.
 • Okulär besiktning av kopplingar och rör.
 • Rengöring av smutsfilter.
 • Kontroll av värmepumpens funktioner och inställningar i driftmeny.
 • Kontroll av säkerhetsventiler. Ev. byte tillkommer.
 • Körning ingår i priset 2mil från våra servicekontor. Längre körningar tillkommer det 82:- per mil.
  Pris: 1.995:- inkl.moms

Service av frånluftvärmepump. 1.995:- inkl.moms.

Byte av luftfilter

Läcksökning av köldmediekrets.

Okulär besiktning av kopplingar och rör.

Rengöring av smutsfilter.

Kontroll av värmepumpens funktioner och inställningar i driftmeny.

Kontroll av säkerhetsventiler. Ev. byte tillkommer.

Inspektion av ventilationsdon. Ev. inställning och rengöring tillkommer.

Körning ingår i priset 2mil från våra servicekontor. Längre körningar tillkommer det 82:- per mil